"Puhtaan ilmanvaihdon ja terveen asumisen puolesta"

Asiakastarinat

Asiakastarinat

Aloitimme 2020 alkuvuodesta tarjoamaan palveluita paikalliselle monipuolisia rakennuspalveluita tarjoavalle yritykselle, Rakennuspalvelu Kokko Oy:lle.

Rakennuspalvelu Kokko Oy

Rakennuspalvelu Kokko Oy on monipuolisia rakennuspalveluita tarjoava yritys Oulussa. Toimintansa yritys on aloittanut vuonna 2009 ja tällä hetkellä yrityksen palveluksessa työskentelee noin 35 henkilöä. 

Rakennuspalvel Kokon palveluja ovat:

Putkihelpin palvelut kiinnostivat

Rakennuspalvelu Kokko Oy omistaa Oulun Sammaltiellä vajaa kaksi vuotta vanhat toimitilat. Rakennus käsittää usean yrityksen tarpeet, jossa jokaisessa toimitilassa on oma ilmanvaihtokone. 

Rakennuksen ilmanvaihtokone kaipaa säännöllistä huoltoa ja tähän toimenpiteeseen Rakennuspalvelu Kokko etsi sopivaa toimijaa, näin löytyi yhteys Putkihelppiin (Paikallisen lvi-alan yrittäjän vinkistä).

Putkihelppi on nyt toimittanut ja asentanut ilmanvaihtokoneisiin suodattimet säännöllisesti alussa sovitun aikataulun mukaisesti. Samalla koneiden sisustat on puhdistettu huolellisesti ja ilmanvaihtokoneiden toiminta on tarkastettu.

Kustannukset tiedossa etukäteen

Rakennuspalvelu Kokko valitsi Putkihelpin palvelun toimittajaksi, koska vakuuttui toiminnan ammattimaisuudesta, sekä kustannukset olivat selkeät ja tiedossa etukäteen.

Työnjälki antaa aihetta tyytyväisyyteen

– Olemme olleet Putkihelppiin todella tyytyväisiä. Ammattimainen ote työhön, työnjälki, asiakaspalvelu ja aikataulu- Kaikki on toiminut täsmälleen niin kuin sovittiin. Kiitosta esimerkiksi siitä, että muistutatte meitä säännöllisestä ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihdosta, Rakennuspalvelu Kokon Tuotantovastaava Juho Kokko sanoo. 

Haluamme ehdottomasti suositella Putkihelpin palveluita ja tuotteita myös muille, Juho Kokko toteaa.

Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisenmedian ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Lisäksi jaamme sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoja siitä, miten käytät sivustoamme. Kumppanimme voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan.
View more
Cookies settings
Hyväksy
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Tämä on Putkihelpin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.8.2019. Viimeisin muutos 5.8.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Putkihelppi, Viisseinänen 4, 90460 OULUNSALOMuut yhteystiedot

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jouni Kosunen p. 0400 291 979, jouni@putkihelppi.fi

3. Rekisterin nimi

Putkihelpin asiakas- ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on - henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) - sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena - laki - julkisen tehtävän hoitaminen, tai - rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.Rekisteriin tallennettavat tiedot eivät poistu järjestelmästä automaattisesti, vaan ne täytyy itse pyytää poistamaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Save settings
Cookies settings